ارسال سریع

ارسال سریع

در این فرآیند سفارش ها در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست خریداران می رسد .
مشتری همیشه ترجیح میدهد بار و محصول را در بازه زمانی نزدیکی دریافت کند و انتظار کمتری برای دریافت سفارش داشته باشد .
ارسال سریع محصول احساس رضایت بیشتری در مشتری را در پی خواهد داشت و خرید و فروش را در شرایط معقول تر و بهتری قرار میدهد .