شورومت بامن

شورومت بامن

یکی از طرح های حمایتی سازمان تامین سمپل و نمونه است 

خوب از بررسی اهمیت این موضوع در این مرحله صرف نظر می کنیم چرا که همه ی ما به اهمیت سمپل واقفیم .

سوپر حمایت آرپان از همکاران تجهیز دکوراسیون همکاران از جنس های به روز بازار هست 

این طرح که با نام شورومت با من معروف شده است یکی از مهم ترین و پر هزینه ترین حمایت های آرپان است 

شما فقط با 50 متر خرید از هر کالا می تونید تجهیز شوروم اون رو از ما بخواید بدون شرط و تبصره پس تا دیر نشده ثبت نام کن و کد خودتو دریافت کن