صد در صد تطبیق رنگ

صد در صد تطبیق رنگ

یکی از المان های خیلی مهم در اجرا تطبیق رنگ محصولات با یکدیگر هست .
این یعنی چی ؟
یعنی به فرض مثال در زمان اجرا وقتی قرنیز و دیوارپوش از یک کد رنگ باشند نباید اختلاف در طیف رنگ داشته باشند .
این مورد یکی از مواردی هست که برای ما در آرپان بسیار حایز اهمیت هست .

پس فارغ از حجم خرید ، مطمین باشید که این مورد در همکاری با ما هرگز اتفاق نمی افتد