بسته بندی ایمن

بسته بندی ایمن

بسته بندی خیلی مهمه

چرا ؟

بسته بندی در سلامت کالا نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد چرا که در حین جا به جایی از آسیب کالا جلوگیری می کند هچنین در ساختمان های در حال ساخت می بایست تا زمان نصب نهایی از کالا محافظت کرد از طرفی کالا در انبار می بایست تمام وقایع رایج انبار در امان باشد .

آرپان با بسته بندی چند لایه زیر در بسته بندی کالا بسیار موفق عمل کرده است :
1- کارتن سه لایه درجه یک
2- فوم ضد ضربه چند لایه در هر کارتن برای محافظت از سلامت بنده کالا
3- چسب کشی کامل کارتن برای محافظت از هر کنش فیزیکی