بدون زیر سازی

بدون زیر سازی می تونی دیوارپوش بزنی ؟

جالبه نه ؟

بله محصولات دیوارپوش سنگ مرمر کلیکی ممتاز که می تونی از اینجا ببینیشون بدون زیر سازی نصب می شوند 

چطوری؟ اینجا رو کلیک کن با پشتیبان صحبت کن تا متوجه بشی .
این موضوع بدون زیر سازی در اصل یه نقطه قوت محصر به فرد هست به خاطر فواید زیر :
1- کمتر شدن هزینه نصب با حذف هزینه بالای چسب
2- کمتر شدن هزینه نهایی به خاطر حذف عملیات زیر سازی و مسطح سازی زیر کار
3- کمتر شدن هزینه ساخت ساختمان به خاطر حذف عملیاتی مانند گچ قرمز ، گچ سفید ، بتونه کاری و رنگ
4- سبک شدن ساختمان
5- بالا رفتن سرعت ساخت و بهینه شدن سرعت گردش سرمایه